Derimizin Nemi

Derimizin Nemi

Derinin nemi dediğimizde sözü edilen derinin üst tabakası olan boynuzsu tabakanın nemidir. Derimizin normal (yumuşak, elastik, parlak ve canlı, kadife gibi, bebek gibi) görünümünün korunması su içeriğinin %10’un üzerinde olmasına bağlıdır. Altına düştüğü durumlarda deri kuruluğu veya kuru deriden söz edilir. Read more

Bebek Bezi Dermatitleri ve Pişikler

Bebek Bezi Dermatitleri ve Pişikler

Bebek Bezi Dermatitleri ve Pişikler Bebek Bezi Dermatitleri (Diaper dermatitleri) : Bez bağlanan genellikle bebek veya çocuk, fakat daha seyrek olarak erişkinlerde de (idrar ve dışkı kaçırması olanlarda) görünen ve bez bölgesine sınırlı, bezin temas ettiği alanlarda görülen iltihabi bir tablodur. Read more